Košťál (hrad Košťálov) - Am Gipfel des Bergs Košťál befindet sich die Ruine einer Burg (hrad Košťálov).
 


Post a comment»