COVID-19: Current situation
Gipfelaussicht vom Zinalrothorn (4221,2m) zum Matterhorn (4477,5m) und Dent d’Hérens (4174m). Vor dem Dent d’Hérens ist das Ober Gabelhorn (4063m).
 


Post a comment»