Dobra Kolata / Kollata e mirë - Am Gipfel der "Guten Kolata".
 


Post a comment»