COVID-19: Current situation
Fernblick: SE-Grat, Oberalpergrat, Urirotstock mit ausgeapertem Blüemlisalpfirn

Comments (1)


Post a comment

Berglurch says: gefällt
Sent 21 August 2009, 12h43
Berglurch nicht, der ausgeaperte Gletscher :-(


Post a comment»